« Úvodní stránka Evide

Ochrana osobních údajů

Protože nám na vašich datech opravdu záleží a chceme, abyste přesně věděli, jak s nimi kdy nakládáme, sepsali jsme pro vás tento dokument. Obsahuje všechny naše zásady ochrany vašich osobních údajů.

Možná hledáte naše Obchodní podmínky či Zpracovatelskou smlouvu – dokument týkající se zpracování údajů třetích osob, které uživatelé Evide do Aplikace zadávají (např. fakturační údaje nebo bankovní účty svých klientů).

Vymezení pojmů

Pojmy „Poskytovatel“, „Uživatel“, „Účet“, „Aplikace“ a „Evide“ mají v tomto dokumentu stejný význam jako v našich Obchodních podmínkách.

Co o vás víme

Abychom vám mohli Aplikaci poskytovat se vším všudy, musíme o vás znát hned několik věcí, jejichž výčet uvádíme pod tímto odstavcem – společně s objasněním, za jakým účelem dané údaje zpracováváme.

E-mail, heslo – za účelem vaší identifikace jakožto osoby oprávněné využívat Aplikaci v plném rozsahu. Hesla máme uložený pouze hash.

Jméno, adresa, IČO – pro vystavení řádných faktur za využívání Aplikace a uvedení na fakturách, které vystavujete svým jménem svým klientům.

Bankovní účet – pouze pro uvedení na fakturách, které vystavujete svým jménem svým klientům.

API tokeny a klíče – pro propojení s vaší bankou a umožnění automatického zpracovávání faktur, po dodatečném souhlasu i pro uchovávání pohybů.

Historie komunikace s námi – pro zajištění adekvátního vyřešení situace nebo problému, který byl řešen a pro zkvalitňování služeb.

Logy – za účelem odladění případných chyb Aplikace pro poskytování kvalitní služby, tyto mohou obsahovat informace o vaší činnosti v Evide.

Můžeme zpracovávat další údaje, které v Aplikaci zadáte. Tyto zpracováváme vždy pouze za tím účelem, za jakým jste je v Aplikaci uvedli.

Jak data zpracováváme

E-mail, heslo, jméno, adresu a IČO zpracováváme za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí licence k využívání Aplikace. Pokud se zpracováním těchto dat za tímto účelem nesouhlasíte, nemůžeme s vámi smlouvu uzavřít.

Odsouhlasením Obchodních podmínek souhlasíte také s možností zasílání marketingových sdělení týkajících se výhradně produktů a služeb Poskytovatele, zejména pak v souvislosti s aplikací Evide, a to na e-mailovou adresu uvedenou v Účtu Uživatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Ostatní údaje zpracováváme pro poskytování služeb prostřednictvím Aplikace (jako je výpočet příjmů, výdajů, zisku, výše daní a pojištění, případně pro jiné analýzy zpracované pro potřeby Uživatele).

Žádná vaše data nebudeme nikdy poskytovat žádné další osobě ke komerčním účelům bez vašeho explicitního souhlasu.

Souhlas se zpracováváním osobních údajů udělujete také dalším dodavatelům Poskytovatele, jako například správci serverové infrastruktury, externím spolupracovníkům či zaměstnancům Poskytovatele.

Vaše práva

Máte právo na zpětvzetí souhlasu se zpracováním dat. To však neznamená, že dojde nutně ihned k likvidaci všech těchto dat. O veškerých akcích vás však při podání žádosti detailně vyrozumíme.

Není-li vám některá informace o účelu zpracování dat jasná z tohoto dokumentu, můžete nám poslat žádost o informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a žádat si kopii těchto údajů.

Veškeré údaje máte právo nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů.

Veškerá data si můžete prostřednictvím Aplikace stáhnout v některém z běžných, standardních formátů. Data jsou tak plně přenositelná.

V případě pochybností o zpracování dat máte právo po nás požadovat vysvětlení skutečnosti a případně odstranění závadného stavu.

Doba zpracování údajů

Data uchováváme po dobu trvání obchodního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřeného na základě Obchodních podmínek.

Po vypršení smluvního vztahu Poskytovatel zrušením Účtu vymaže veškerá data o Uživateli, kromě těch, které je Poskytovatel povinen uchovávat na základě znění zvláštního zákona. Stane se tak do 7 dnů od ukončení smluvního vztahu.

Uchovávané zálohy dat Aplikace obsahující data Uživatele budou uchovávány maximálně po dobu 90 dnů po skončení smluvního vztahu.

Po skončení obchodního vztahu může být nadále uchovávána historie komunikace s podporou (e-mailová komunikace a komunikace kontaktním formulářem), a to za účelem zlepšování kvality poskytovaných služeb.

Závěrečná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů se řídí zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou platné od 1. května 2020.